mask

Korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania rekuperacji

Rekuperacja zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które przy zastosowaniu wyłącznie wentylacji grawitacyjnej bezpowrotnie uciekłoby z pomieszczenia. Jest to więc skuteczny sposób na ograniczenie strat ciepła, które są jednym z podstawowych czynników wpływających na bilans energetyczny.

System rekuperacji ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza we wnętrzach, co z kolei przekłada się na komfort osób w nich przebywających. Jednak nie mniej istotne okazują się kwestie ekonomiczne. Rekuperacja to obecnie jeden z najlepszych sposobów na zdrowy, a jednocześnie energooszczędny dom.

Energooszczędny dom z rekuperacją

Energooszczędność kojarzy nam się przede wszystkim z kosztami ogrzewania budynku. Tymczasem na straty ciepła bezpośredni wpływ ma również zastosowany system wentylacji. Okazuje się, że przez wentylację można tracić nawet 50% (a niekiedy nawet więcej) ciepła i to nawet w przypadku szczelnych domów. Oczywiście wszelkie straty zauważalne są przede wszystkim w regularnych rachunkach za ogrzewanie. Sposobem na ich ograniczenie jest zastosowanie wydajnego systemu rekuperacji, która pozwala na zredukowanie tych kosztów. O ile?

Szacuje się, że system rekuperacji pozwala na realne zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 30% w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej. Tak naprawdę jednak wartość ta zależy od kilku czynników, w tym przede wszystkim zastosowanego rekuperatora oraz jego efektywności energetycznej. W naszej ofercie znaleźć można niezawodne rekuperatory Thessla i Wanas, które gwarantują wysoki poziom wydajności i sprawności. Oczywiście im wyższa sprawność urządzenia, tym mniej ciepła będziemy tracili, gdyż większa część energii będzie sukcesywnie pozyskiwana i ponownie wykorzystywana. Dodatkowo należałoby wziąć pod uwagę również potrzeby mieszkańców co do wysokości temperatury w pomieszczeniach, rodzaju systemu ogrzewania i technologii oraz jakości wykonania budynku. Jak się więc okazuje, trudno jest podać ogólną wartość oszczędności, jakie można poczynić, decydując się na zastosowanie rekuperacji. Każdy budynek wymagałby w tym przypadku odrębnej analizy energetycznej. Niemniej pewne jest, że stosując rekuperację, można zmniejszyć zużycie energii, co przekłada się na oszczędności energetyczne oraz finansowe.